loading
O JENÍČKOVI A MAŘENCE
TD Český Těšín / Malá scéna
12. 6. 2024 / 10:00
O JENÍČKOVI A MAŘENCE
TD Český Těšín / Malá scéna
13. 6. 2024 / 10:00
NIESAMOWITA WYPRAWA LEWEJ SKARPETKI
PAWŁOWICE / Gminny Ośrodek Kultury
14. 6. 2024 / 17:00
O JASIU I MAŁGOSI
Skoczów /Teatr Elektryczny/
16. 6. 2024 / 15:00
O JASIU I MAŁGOSI
TC Czeski Cieszyn / Mała Scena
17. 6. 2024 / 10:00

Program Bajki

O Bajce

Bajka jest sceną lalek Teatru Cieszyńskiego. Wystawia spektakle nie tylko na swojej scenie w TC, ale też w szeroko pojętym regionie po obu stronach Olzy, gościnnie występuje również za granicą. Wyjątkowość Bajki polega na tym, że realizuje przedstawienia w dwu wersjach językowych – polskiej i czeskiej, zaspakaja w ten sposób potrzeby regionu, w którym działa.

Powstała w roku 1948 jako Teatr Lalek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO). Uszczuplenie budżetu Zarządu Głównego PZKO w latach dziewięćdziesiątych XX wieku powoduje wielkie problemy finansowe Teatru Lalek, Bajce grozi zanik. Dzięki przychylności Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, mecenasa Teatru Cieszyńskiego, pojawia się możliwość przyłączenia Bajki do TC. Dyrektorem teatru jest w tym czasie Karol Suszka. Nazwa zespołu Teatr Lalek Bajka zmienia się na Scenę Lalek Bajka. W roku 2010 teatrzyk przenosi się z budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego na ulicy Strzelniczej w Czeskim Cieszynie do siedziby Teatru Cieszyńskiego. Kierownikiem artystycznym zespołu lalkowego zostaje Jakub Tomoszek. Grupa zaczyna realizować spektakle w przystosowanej do potrzeb sceny lalkowej tymczasowej przestrzeni teatralnej. Mecenasem Bajki staje się województwo morawsko-śląskie.

Do roku 2010 Bajka grała wyłącznie po polsku dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Premierą „Świetlików” zainaugurowała wystawianie spektakli również w języku czeskim. Poszerza w ten sposób swoją publiczność, gra dla dzieci z czeskich przedszkoli i szkół podstawowych w województwie morawsko-śląskim oraz miejscowych czeskich widzów. Teatr Cieszyński wychowuje dzięki Bajce swoją publiczność od najmłodszych lat.

Bajka współpracuje z wieloma ciekawymi artystami: reżyserami, scenografami i muzykami, osobistościami teatru lalek, którzy wzbogacają Bajkę swoimi wizjami i pomysłami. Dzięki nim jest dla swoich widzów wciąż atrakcyjna, interesująca, barwna i pełna scenicznych niespodzianek.

Od września 2020 roku serdecznie Państwa zapraszamy na spektakle Bajki do nowej przestrzeni teatralnej TC – na Małą Scenę.

 

KIEROWNICY ARTYSTYCZNI BAJKI:

Ferdynand Król  (1948 - 1958)

Adam Wawrosz  (1958 - 1962)

Bronisław Liberda  (1962 – 1983)

Paweł Żywczok  (1983 – 1989)

Franciszek Humel  (1990 – 1993)

Pawełka Niedoba  ( 1993 - 2009)

Jakub Tomoszek  od 2009 r.

 

KIEROWNICY LITERACCY BAJKI:

Wilhelm Przeczek  ( 1962 - 1972)

Władysław Sikora  ( 1979 – 1983 )

Wanda Cejnar  (współpraca dramaturgiczna )

Simona Křístková  ( r. 2019)

Lena Pešák  od r. 2020

 

Scenografowie Bajki:

Zdeněk Hapala  (współpraca )

Tadeusz Berger  ( współpraca)

Halina Procner  ( 1983 – 1984)

Halina Szkopek  ( 1983 – 2009)

 

RZEŹBIARZ LALKARZ:

Pavel Skorkovský (od r. 2020)

Zespół artystyczny Bajka

pokaż kolejnych aktorów