loading

MŁODZIEŻOWY KLUB TEATRALNY

W grudniu 2021 roku został uruchomiony Młodzieżowy Klub Teatralny przy Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. Jest to oferta repertuaru artystycznego i edukacji teatralnej skierowana do dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem MKT jest wychowanie człowieka wrażliwego na sztukę, rozwijanie jego wyobraźni i zdolności twórczego myślenia.

MKT realizowany w języku polskim jest adresowany do polskojęzycznych uczniów placówek oświatowych na Zaolziu, a także uczniów ze szkół z terenu województwa śląskiego. Na dzień dzisiejszy z sukcesem współpracujemy już z szeregiem szkół podstawowych i średnich zarówno z Zaolzia, jak i powiatu cieszyńskiego.

PRZEDSTAWIENIA

W ofercie MKT znajdują się przedstawienia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego skierowane do młodzieży szkół średnich i uczniów szkół podstawowych z klas 6-8 (9). Z kolei dla młodszej widowni dziecięcej szkół podstawowych z klas 1-5 gramy pozycje repertuarowe lalkowej sceny „Bajka”. Wystawiamy pozycje z zakresu lektur szkolnych, klasykę litereatury polskiej i światowej, a także ponadczasowe musicale. Przedstawienia odbywają się na zamówienie szkoły w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.

EDUKACJA TEATRALNA

Niekiedy teatr współczesny stawia przed widzem trudne zadanie, gdyż operuje językiem dla niego niezrozumiałym. Naszym nadrzędnym celem jest wyposażenie młodych odbiorców w narzędzia do percepcji współczesnego teatru. W programie edukacji teatralnej MKT znajdują się m.in.:

  • warsztaty aktorskie i dziennikarskie
  • lekcje wprowadzające do przedstawienia
  • zwiedzanie teatru
  • udział w próbach teatralnych
  • spotkania i dyskusje z twórcami

 

Program linii edukacyjnej MKT dopasowujemy do konkretnych zapotrzebowań danej placówki oświatowej. Działania edukacyjne odbywają się na zamówienie na terenie teatru lub w szkole.

 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM KLUBU

 

Placówka oświatowa, która nawiąże współpracę z Teatrem Cieszyńskim (zakładającą zamówienie minimum dwóch przedstawień Sceny Polskiej w roku szkolnym), staje się członkiem Młodzieżowego Klubu Teatralnego i zyskuje dla swoich uczniów szereg korzyści:

 

  • zniżki na bilety teatralne
  • darmowa edukacja teatralna
  • długofalowa, stabilna współpraca

 

KONTAKT

 

Małgorzata Bryl-Sikorska – koordynatorka MKT

 

malgorzata.bryl@tdivadlo.cz / +420 736 199 081

Teatr Cieszyński (Těšínské divadlo) organizacja użyteczności publicznej

organ założycielski: Urząd Województwa Morawsko-Śląskiego

Ostrawska 67

737 35 Czeski Cieszyn

www.tdivadlo.cz

 

Projekt dofinansowany przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie