loading

kierownictwo teatru

Petr Kracik
dyrektor teatru
Iris Heclová
zastępca dyr. ds. ekonomicznych