loading

kierownictwo teatru

Petr Kracik
dyrektor teatru, kierownik artystyczny Sceny Czeskiej
Iris Heclová
zastępca dyr. ds. ekonomicznych