loading

Program

Marzec 2023
Česká scena
Scena polska
Bajka
28. 3. 2023
Česká scena
28. 3. 2023
KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
19:00 | Dom Kultury P. Bezruče w Hawierzowie
HAA
Scena polska
nie gramy
Bajka
nie gramy
29. 3. 2023
Česká scena
29. 3. 2023
SPLAŠENÉ NŮŽKY
10:00 | TC Czeski Cieszyn
ŠKOLY
Scena polska
nie gramy
Bajka
nie gramy
30. 3. 2023
Česká scena
30. 3. 2023
Scena polska
nie gramy
Bajka
nie gramy
31. 3. 2023
Česká scena
31. 3. 2023
Scena polska
nie gramy
Bajka
nie gramy
zobacz Kwiecień 2023