loading

Drodzy widzowie Teatru,


zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem rządowym rozluźnienie środków w kulturze jest koniecznością
ochrona dróg oddechowych (respirator od wejścia do budynku teatru) FFP2 lub inne środki ochrony jamy ustnej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem rządowym) i przestrzegaj przepisy higieniczne mające zastosowanie do wewnętrznych przestrzeni teatralnych.
Każdy gość teatru musi udowodnić pisemnym lub elektronicznym potwierdzeniem
Formularz:
(a) negatywny wynik PoC testu antygenowego nie starszy niż 72 godziny lub negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 7 dni, dzieci do lat 6 nie obowiązuje wykonanie testu
b) 180  dni od przechorowania COVID 19

c)  14 dni od zakończenia szczepienia


d) zaświadczenie szkoły lub opiekuna prawnego ucznia o negatywnym wyniku testu nie starszym niż 72 godziny

W teatrze można zakupić maseczki ochronne FFP2 w cenie 20 CZK. W teatrze oferujemy możliwość samodzielnego wykonania testu antygenowego w cenie 40 CZK.

Przy wejściu do kawiarni teatralnej obowiązują aktualne rozporządzenia rządu RC