loading

Aktualności

70 lat Sceny Polskiej / 70 let Polské scény

11.10.2021

Konsul generalna RP w Ostrawie, pani Izabella Wołłejko-Chwastowicz otworzyła długą kolejkę osób składających gratulacje i najlepsze życzenia dla świętującej jubileusz Sceny Polskiej. Z jej rąk podczas uroczystości aktorzy Grzegorz Widera, Anna Paprzyca, Joanna Litwin, Dariusz Waraksa, Tomasz Kłaptocz, Małgorzata Pikus odebrali odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP. Podczas wydarzenia, które honorowym patronatem objęli prezydent Republiki Czeskiej i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nie zabrakło przedstawicieli organu założycielskiego Teatru Cieszyńskiego – Urzędu Województwa Morawsko-Śląskiego, a także Urzędu Miasta w Czeskim Cieszynie, Urzędu Miasta w Cieszynie i szeregu polskich organizacji.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě, paní Izabella Wołłejko-Chwastowicz, otevřela dlouhou řadu oficiálních gratulantů, kteří přišli pozdravit jubilující Polskou scénu. Z jejích rukou před publikem převzali vyznamenání za zásluhy o polskou kulturu uděleného polským ministrem kultury, národního dědictví a sportu herci Grzegorz Widera, Anna Paprzyca, Joanna Litwin, Dariusz Waraksa, Tomasz Kłaptocz, Małgorzata Pikus. Na akci, které poskytli svou záštitu prezidenti České i Polské republiky, nechyběli ani zástupci zřizovatele divadla – Moravskoslezského kraje, Města Český Těšín a Cieszyn a řady polských organizací.

Archiwum aktualności