loading

TĚŠÍNSKÉ DIVADELNÍ A KULTURNÍ CENTRUM

logo Národní plán obnovy

Operační program

Národní plán obnovy

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je povýšit Těšínské divadlo na multioborové regionální kreativní centrum – Těšínské divadelní a kulturní centrum, které bude spojovat divadlo, knihovnu, hvězdárnu, edukační centrum a řemeslné dílny divadla. Současně bude propojovat subjekty z veřejnoprávní sféry (příspěvkové kulturní organizace, školy ZŠ, SŠ, VŠ aj.), nezávislé neziskové sféry a podnikatelského sektoru. Stávající budova Těšínského divadla bude v rámci projektu rekonstruována a v novém prostoru bude nabízet nad rámec současných aktivit více kulturních služeb nejen občanům spádové oblasti Těšínska. Zaměření centra bude zejména na mladou generaci a kulturně-vzdělávací aktivity:

  • edukační programy a workshopy zaměřené na divadlo
  • edukační programy a workshopy zaměřené na řemesla, tvorbu a technologie
  • edukační programy a workshopy zaměřené na literaturu
  • edukační programy zaměřené na vědu a astronomii
  • komplexní vícedenní programy (tábory, letní školy, kurzy)

Celkové výdaje projektu

149 402 325 Kč
z toho dotace EU 111 570 248 Kč

Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie – Next Generation EU

Projekty realizované v programovém období 2021–2027