loading
MIANUJOM MIE HANKA
KOMPRESOROVNA Barbora - KARVINÁ
28. 8. 2024 / 20:30
KRZYWY KOŚCIÓŁ
KOMPRESOROVNA Barbora - KARVINÁ
30. 8. 2024 / 20:30
KRZYWY KOŚCIÓŁ
KOMPRESOROVNA Barbora - KARVINÁ
31. 8. 2024 / 20:30
KOGUT W ROSOLE
KOMPRESOROVNA Barbora - KARVINÁ
1. 9. 2024 / 20:30

Program Polské scény

O Polské scéně

Polská scéna Těšínského divadla

Polská scéna vznikla 1. srpna 1951 a spolu s Českou scénou se stala součástí Těšínského divadla v Českém Těšíně. O její založení se zasloužili nadšenci z PZKO (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy) v Československu, dále polští umělci A. Gąssowski, W. Woźnik, R. Feniuk a tehdejší ředitel Těšínského divadla Josef Zajíc. Sestavení souboru se z pověření hlavního výboru PZKO ujal Władysław Niedoba. Polská scéna měla své sídlo v Českém Těšíně na ul. Střelniční, představení se konala v hotelu Piast.

Polská scéna Těšínského divadla je jediný polský profesionální divadelní soubor působící mimo území Polska, který je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Historie Těšínského divadla, ve kterém pracují pod jednou střechou dva nezávislé soubory, sahá do časů, kdy ještě málokdo tušil, že jednou zmizí hraniční závory a most na řece Olši bude obě země spíše spojovat než dělit. Svým způsobem nastalo rozšíření Evropské unie v Těšínském divadle mnohem dřív, než o tom rozhodli politikové. Mám velkou radost, že právě z česko-polského pohraničí, odkud pocházím, dáváme Evropě jasný signál, že kultura nezná hranice.

(Fragment citován z dopisu prof. Jerzego Buzka, předsedy Evropského parlamentu; zasláno u příležitosti 60. výročí Polské scény TD.)

První premiérou Polské scény, která se konala 14. října 1951, byla hra Aleksandra Maliszewského Včera a předevčírem v režii Władysława Delonga a se scénografií Władysława Cejnara. Tehdejší herecký soubor Polské scény tvořili herci, již vzešli z četných místních amatérských soborů a kteří často vykonávali ještě jiné povolání, protože se báli, že herecká profese v nově vzniklém souboru není žádná jistota.

Za 70 let svého působení nastudovala Polská scéna kolem 470 premiér. V současnosti má herecký soubor 16 členů, připravuje se 5 premiér za sezonu a v jedné sezoně je odehráno přibližně 120 představení. Kromě své domovské scény v Těšínském divadle hraje Polská scéna pravidelně na čtyřech štacích a hostuje v různých polských a českých městech. Kromě toho hrála i na Slovensku, Litvě, Ukrajině a v Rakousku.

Repertoár Polské scény nabízí inscenace pro děti, mládež i dospělé diváky a najdete v něm světově proslulé klasické tragédie, komedie, tituly polských a českých dramatiků i díla regionálních autorů.

Polská scéna má své neodmyslitelné místo také na divadelní mapě Polska. Obdržela totiž několik ocenění, např. na soutěži věnované uvádění polské literatury na jevišti nazvané Živá klasika (v roce 2015 a 2018).

Jsme svědky světového fenoménu, jakým bezesporu Polská scéna je. Nejednou jsem se pozastavoval nad tím, co a jaké tajemné síly způsobují, že Polská scéna stále trvá. Jsem přesvědčen, že příčinou je touha naší společnosti po kultuře – po živé kultuře. Jsme si dobře vědomi, že jen kultura a duchovno přetrvají navěky. Materiální věci zaniknou, ale ty duchovní zůstanou.

(Fragment citován z proslovu tehdejšího ředitele Těšínského divadla Karola Suszky u příležitosti 60. výročí Polské scény.)

Polská scéna se od počátku svého působení zaměřuje na divadlo pro široké publikum. Svého diváka musí neustále vyhledávat a pečovat o něj nejen jako o divadelního diváka, ale i jako o diváka Polské scény a polského repertoáru vůbec. Svým působením zde plní také výchovnou a patriotickou úlohu, protože šíří na Záolží polský jazyk, umožňuje svým divákům kontakt jak s polským literárním jazykem, tak i s živým polským slovem.

Prvořadým cílem Polské scény, stejně jako u každého polského divadla působícího mimo Polsko, je edukace a zdokonalování národního jazyka polského obecenstva. To vše je realizováno pomocí repertoáru, na němž se pravidelně objevují hry polských dramatiků. Téměř 50 procent titulů Polské scény tvoří polské drama. A v tomto případě je dvojnásobnou pravdou, že Polská scéna Těšínského divadla je nejpolštějším divadlem mezi všemi polskými divadly.

(Fragment citován z hodnocení Polské scény, které pronesla dr. Mirosława Pindór, profesorka Slezské univerzity v Cieszyně.)

 

Umělecký soubor Polské Scény

zobrazit další herce