loading

AKTUÁLNÍ PODMÍNKY PLATNÉ PRO VSTUP DO DIVADLA

Vážení příznivci TD,


v souladu s aktuálním nařízením vlády k rozvolnění opatření v kultuře je nutné mít od vstupu do divadelní budovy ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2 nebo jiný prostředek ochrany úst dle platného nařízení vlády) a dodržovat hygienická nařízení, která jsou platná pro vnitřní divadelní prostory.
Každý návštěvník divadla se musí prokázat potvrzením v písemné nebo elektronické podobě:
a) o negativním POC antigenním testu ne starším než 72 hodin nebo potvrzením o negativním PCR testu ne starším než 7 dní.

U dětí do 6 let není potvrzení o testování požadováno.

b) nebo o prodělání onemocnění covid-19 do 180 dní od prodělání onemocnění
c) nebo o očkování proti nemoci covid-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo v případě jednodávkového schématu od aplikace dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.
d) nebo potvrzení školy nebo čestné prohlášení zákonného zástupce, že osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.


V divadelních budovách nabízíme možnost zakoupení respirátoru FFP2 za cenu 20 Kč a možnost samotestování antigenním testem za cenu 40 Kč.

Možnost občerstvení v divadlech se řídí platným nařízením vlády. Divadelní kavárna je otevřena vždy hodinu před představením.