loading

AKTUALITY

Jubilejní 20. ročník FDMS / Jublieuszowa 20. edycja FDMS

26.09.2023

11.11. – 18.11. 2023

Těšínské divadlo (TD) překračuje jazykové a kulturní bariéry a slouží jako prostředek setkávání a inspirace, a to prostřednictvím festivalu Divadel Moravy a Slezska – letos se bude konat jubilejní 20. ročník festivalu pod záštitou ministra kultury Martina Baxy a hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky.

TD je unikátním místem, které nabízí inscenace ve dvou jazycích, českém a polském, a každá ze tří scén má svou vlastní dramaturgii a umělecké směřování. Je skvělé, že se festival po dvou letech covidové pauzy opět uskuteční pod střechou Těšínského divadla a poskytne velmi bohatý program. Hlavní scéna festivalu – Velká scéna TD – nabídne slavnostní zahájení premiérou souboru České scény s muzikálem Balada pro banditu. Dalšími představeními budou například představení Naši furianti od Komorní scény Arény, Ledvina z ostravského Divadla Mír, Přelet nad kukaččím hnízdem přiveze Divadlo Šumperk a slovenské představení Sen noci svätojánskej zahraje Slovenské komorné divadlo Martin. Dále se v rámci FDMS představí ostravští Bezruči s oblíbeným představením Šikmý kostel. Festival bude slavnostně zakončen 18. listopadu na Noc divadel inscenací Krzywy Kościół Polské scény TD, která byla oceněna Moravskoslezským Jantarem. Vzhledem k tomu, že tato dvě mimořádně oblíbená představení Šikmý kostel/Krzywy Kościół budou poprvé uvedena společně – během jedné umělecké akce, rozhodli jsme se uspořádat doprovodný diskusní panel populárně naučného charakteru, kterému předsedá dramaturgyně Renata Putzlacher Buchtová za účasti autorky románu Šikmý kostel Karin Lednické, režisérů obou inscenací Janky Ryšánek Schmidtové a Radovana Lipuse a dalších hostů včetně divadelních a literárních vědců.

Malá scéna TD nabídne neméně zajímavý program, představí se olomoucké divadlo Tramtarie vtipnou kabaretní show Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen. Pro mládež máme připravenou inscenaci s názvem Dvě čárky z Divadla loutek v Ostravě. Nabídneme také monodrama s Teresou Schel z Jihočeského divadla Holky a kluci. Pro nejmenší děti a jejich rodiče nabídneme improvizovanou batolecí hernu s loutkami a objekty Bato a Lato v Bépadesátdvojce – improvizovaná batolecí dílna – první setkání s divadelními prvky - výtvarnými objekty, zvukem, loutkami, herci. A nebude chybět ani českotěšínská Bajka, která dětem odehraje loutkové představení Vyprávění indiánské babičky v češtině i polštině. Pro polské publikum zahraje na Střelnici Kass Studio Sztuki Bogusława Słupczyńskiego s inscenací Polaniarze.

V letošním roce budou vyhlášeny ceny za nejlepší inscenaci, nejlepšího herce a herečku a také bude udělena speciální cena ředitele Těšínského divadla Petra Kracika.

Odborná porota zasedne v čele s teatroložkou a divadelní pedagožkou TD Małgorzatou Bryl-Sikorskou, hodnotit bude také studentská porota, kterou povede Magdaléna Franková, studentka třetího ročníku divadelní vědy FF UP v Olomouci. Výherci získají skleněnou sošku, o jejíž výtvarné zpracování se postará akademický sochař Jaroslav Koléšek.

Moderování festivalu se ujmou herci České scény Eliška Adamovská a Ondřej Frydrych, Polskou scénu zastoupí Katarzyna Kluz a Adam Milewski.

Věříme, že návštěvníci festivalu si užijí skvělé divadelní zážitky a setkání s různými divadelními soubory z Moravy a Slezska, ale také z jižních Čech či ze Slovenska a sousedního Polska. Festival je skvělou příležitostí k objevování nových inscenací, rozšiřování kulturního povědomí a navazování nových divadelních vazeb.

PROGRAM ZDE

****

11.11. – 18.11. 2023

Teatr Cieszyński (TC) pokonuje językowe i kulturowe bariery, a także jest ośrodkiem spotkań oraz inspiracji za pośrednictwem Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska – w tym roku odbędzie się jubileuszowa 20. edycja festiwalu pod patronatem ministra kultury Martina Baxy i hetmana województwa morawsko-śląskiego Jana Krkošky.

Teatr Cieszyński jest unikatowym miejscem, które proponuje spektakle w dwóch językach, czeskim i polskim, a każda z trzech scen posiada własny kierunek artystyczny. Wspaniale, że festiwal po dwóch latach covidowej przerwy znowu odbędzie się pod dachem Teatru Cieszyńskiego i zapewni bogaty program. Główna scena festiwalu – Duża Scena TC – zaproponuje na uroczyste rozpoczęcie festiwalu premierę Sceny Czeskiej, musical „Balada pro banditu“. Dalszymi przedstawieniami będą na przykład „Naši furianti“ Sceny Kameralnej Aréna, „Ledvina“ z ostrawskiego Teatru Mír, „Přelet nad kukaččím hnízdem“ przywiezie Teatr Šumperk, a słowackie przedstawienie „Sen noci svätojánskej“ zagra Słowacki Teatr Kameralny Martin. Dalej w ramach festiwalu zaprezentuje się ostrawski Teatr Petra Bezruče z popularnym przedstawieniem „Šikmý kostel“. Festiwal będzie uroczyście zamknięty 18 listopada w Noc Teatrów inscenizacją „Krzywy kościół“ Sceny Polskiej TC, która została nagrodzona morawsko-śląskim Jantarem. Ze względu na fakt, że te dwa popularne spektakle „Šikmý kostel/Krzywy Kościół“ zostaną po raz pierwszy zagrane razem - w czasie jednego wydarzenia artystycznego, postanowiliśmy zorganizować towarzyszący panel dyskusyjny o charakterze popularno-naukowym. Panel poprowadzi dramaturżka Renata Putzlacher Buchtová z udziałem autorki powieści „Šikmý kostel“ Karin Lednickiej, reżyserów obu przedstawień Janki Ryšánek Schmidtovej i Radovana Lipusa, a także innych gości, w tym badaczy teatru i literatury.

Mała Scena TC zaproponuje równie ciekawy program, zaprezentuje się ołomunicki Teatr Tramtarie dowcipnym kabaretowym show „Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen“. Z kolei dla młodzieży mamy przygotowane „Dvě čárky“ Teatru Lalek w Ostrawie. Można też spodziewać się monodramu „Holky a kluci“ z rolą Teresy Schel z Teatru Południowoczeskiego. Dla najmłodszych dzieci i ich rodziców przygotowaliśmy „Bato a Lato v Bépadesátdvojce“ – unikatowy projekt, który jest adresowany do dzieci już od szóstego miesiąca życia i łagodnie zapoznaje maluszki z zasadami teatru. Nie zabraknie także czeskocieszyńskiej „Bajki“, która zagra dzieciom lalkowe przedstawienie „Vyprávění indiánské babičky“ / „Opowieści indiańskiej babci“ po czesku i polsku. W języku polskim zagra w KASS „Strzelnicy“ Studio Sztuki Bogusława Słupczyńskiego z inscenizacją „Polaniarze“.

W bieżącym roku zostaną przyznane nagrody za najlepszą inscenizację, najlepszego aktora i aktorkę, a także zostanie ustanowiona specjalna nagroda dyrektora Teatru Cieszyńskiego, Petra Kracika.

Jury eksperckiemu będzie przewodzić teatrolożka i edukatorka teatralna TC Małgorzata Bryl-Sikorska. Spektakle będzie także oceniać jury młodzieżowe, na czele którego zasiądzie Magdaléna Franková, studentka trzeciego roku wiedzy o teatrze FF UP w Ołomuńcu. Zwycięzcy otrzymają szklaną statuetkę, której artystyczną obróbką zajmie się akademicki rzeźbiarz Jaroslav Koléšek.

Konferansjerami festiwalu będą aktorzy Teatru Cieszyńskiego. Scenę Czeską bedą reprezentować Eliška Adamovská i Ondřej Frydrych, zaś Scenę Polską – Katarzyna Kluz i Adam Milewski.

Wierzymy, że widzowie festiwalu będą mogli cieszyć się wspaniałymi przeżyciami teatralnymi i spotkaniami z różnymi zespołami teatralnymi z Moraw i Śląska, ale także z południowych Czech, Słowacji i sąsiedniej Polski. Festiwal jest doskonałą okazją do poznania nowych produkcji, poszerzenia świadomości kulturalnej i nawiązania nowych kontaktów teatralnych.

PROGRAM TUTAJ

 

ARCHIV AKTUALIT