loading

Název projektu: DOŽÍNKY - zvyky na Těšínském Slezsku

Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0003127

Partneři projektu:

Těšínské divadlo Český Těšín, CZ

Gminny Ośrodek Kultury Hażlach, PL

Biblioteka Publiczna Hażlach, PL


Společný, přeshraniční, polsko-český projekt má za cíl propagaci a zvýšení návštěvnosti regionu skrze využití nemateriálního kulturního dědictví a potenciálu v podobě zvyků a tradic spojených s obřadem dožínek v regionu Těšínského Slezska.

Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

- Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Hażlach - zwyczaje dożynkowe - YouTube