loading

AKTUALITY

Skončil 18.FDMS

10.11.2018

Závěrečné slovo poroty Festivalu divadel Moravy a Slezska 2018

Osmnáctý ročník Festivalu divadel Moravy a Slezska měl v programu deset soutěžních představení v provedení divadelních souborů z Moravy, Slezska, Polska a Slovenska. Diváci zhlédli inscenace české i ruské klasiky (Divadlo Petra Bezruče: Maryša bratří Mrštíků, Slovenské komorné divadlo Martin: Višňový sad A.P. Čechova), adaptace literárních děl (Teatr dramatyczny  im. J. Szaniawskiego Plock: Myszy Natalie Mooshaber L. Fukse, Slezské divadlo Opava: Kytice K. J. Erbena), hudebně zábavné loutkoherecké představení (Divadlo loutek Ostrava: Stříhali dohola Josefa Kainara), ohlédnutí za historickými událostmi (Fantazja polska), divadelní inscenaci inspirovanou lidovým uměním a folklórem (Těšínské divadlo -česká scéna: Kubo), původní českou hru inspirovanou géniem loci Ostravy (Komorní scéna Aréna: Chacharije), pohádku pro děti (Těšínské divadlo-Scena lalek Bajka: O zbojníku Ondrášovi), a muzikál (Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen: Balada pro banditu).

Odborná porota, která pracovala ve složení Lidia Chrzan-Pochroń, Janusz Legoń, Ivan Misař, Simona Nyitrayová a Ladislav Vrchovský, se díky převážné většině vysoce kvalitních inscenací potýkala se složitým a obtížným úkolem vybrat mezi mnoha vynikajícími výkony ve všech složkách soutěžních divadelních inscenací ty, kterým udělí ceny. Z tohoto důvodu obsahuje verdikt poroty nejen určení držitelů hlavních cen letošního ročníku festivalu, ale také řadu dalších ocenění. Tvůrci jednotlivých inscenací reflektovali nejen existenci závažných společenských a historických témat, ale i oprávněnou diváckou potřebu a poptávku po oduševnělé a vkusné zábavě. Stranou nezůstala ani divadelní tvorba určená dětem a mládeži.

Z jednotlivých výkonů porotu zaujaly ze všech nejvíce herecké výkony Hanny Zientary Mokrowiecké z Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskego z Płocku v roli Natalie Mooshaber, a výkon Tomáše Háby v roli Kuba v inscenaci Kubo české scény Těšínského divadla. Jako dokonale propracovanou inscenaci s jasným a srozumitelně sděleným názorem pak porota ocenila výslednou práci inscenačního a hereckého týmu v nastudování i provedení hry A. P. Čechova Višňový sad v podání Slovenského komorného divadla Martin.

Za porotu 18. ročníku FDMS

Ladislav Vrchovský

 

Ceny Festivalu Divadel Moravy a Slezska 2018 obdrželi:

 

Karel Růžička

za loutkoherecký výkon v postavách číšníka a podivného hosta

v inscenaci Stříhali dohola Josefa Kainara v režii Václava Klemense v provedení Divadla loutek Ostrava

Sponzorem věcné ceny je firma SilesNet, s.r.o.

 

Josef Kaluža

Za herecký výkon v roli Ferdy Prokopa v inscenaci Chacharije v provedení Komorní scény Aréna.

Sponzorem věcné ceny je firma KOEXIMPO, s.r.o.

 

Scena polska Teatru Cieszyńskiego

za mistrovské předvedení umění konverzace v inscenaci Fantazja polska v režii Bogdana Kokotka

Sponzorem věcné ceny je firma Steeltec, s.r.o.

 

Těšínské divadlo – Scena lalek Bajka

Za práci s loutkou v inscenaci pohádky O zbojníku Ondrášovi

Sponzorem věcné ceny je SIMPO, s.r.o.

 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen

Za sborové zpěvy v inscenaci muzikálu Milana Uhdeho a Miloše Štědroně Balada pre banditu.

Sponzorem věcné ceny je firma GARSYS, s.r.o.

 

Cenu studentské poroty 18. FDMS obdržela

Komorní scéna Aréna Ostrava za inscenaci Chacharije v režii Janusze Klimszy.

Sponzorem věcné ceny je Steeltec, s.r.o.

 

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon Festivalu divadel Moravy a Slezska 2018  - Těšínského anděla obdržel

Tomáš Hába za ztvárnění postavy Kuba v inscenaci Kubo v provedení české scény Těšínského divadla

Autorkou  věcné ceny je Jana Šefrnová.

 

 Cenu za nejlepší ženský herecký výkon Festivalu divadel Moravy a Slezska 2018 – Těšínského anděla obdržela

Hanna Zientara-Mokrowiecka za ztvárnění postavy Natalie Mooshaber v inscenaci Myszy Natalie Mooshaber v provedení Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego, Płock.

Autorkou  věcné ceny je Jana Šefrnová.

 

Cenu ředitele Těšínského divadla 18. FDMS za herecký výkon mladého umělce - Kašpárka obdržela

Pavla Gajdošíková za ztvárnění postavy Maryši v inscenaci Maryša v provedení Divadla Petra Bezruče Ostrava.

Autorkou  věcné ceny je Jana Šefrnová.

 

Hlavní cenu Festivalu divadel Moravy a Slezska 2018 Těšíňanku obdrželo

Slovenské komorné divadlo Martin

za inscenaci hry Antona Pavloviče Čechova Višňový sad v režii Romana Poláka

Sponzorem věcné ceny je Ing. Miroslav Rakowski.

 

Diváckou cenu 18. FDMS obdržela  Česká scéna Těšínského divadla za inscenaci Kubo v režii Miloslava Čížka.

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIV AKTUALIT