loading

AKTUALITY

NOVÉ PODMÍNKY PRO VSTUP DO DIVADLA / NOWE ZASADY WSTĘPU DO TEATRU

10.02.2022

Vážení příznivci TD,

od 10. února 2022 je pro vstup do divadel zrušena povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělaném onemocnění covid-19!

Nová pravidla ruší prokazování se covidovými certifikáty. I nadále je nutné mít ve všech divadelních prostorech zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem (respirátor FFP2 nebo jiný prostředek ochrany úst dle platného nařízení vlády) a dodržovat hygienická nařízení, která jsou platná pro vnitřní divadelní prostory.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás na domovské scéně v Těšínském divadle, ale i na všech našich štacích!
Pozorujete-li na sobě příznaky nemoci nebo jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, buďte, prosíme, ohleduplní a zůstaňte doma.

V divadle nabízíme možnost zakoupení respirátoru FFP2 za cenu 20 Kč.

Možnost občerstvení v divadlech se řídí platným nařízením vlády. Divadelní kavárna je otevřena vždy hodinu před představením.

 

********************************************

Szanowni goście TC,

od 10 lutego 2022 został odwołany obowiązek okazywania przy wstępie do teatrów certyfikatu szczepienia lub potwierdzenia przechorowania covid-19!

Nowe przepisy odwołują legitymowanie się certyfikatem covidowym. We wszystkich pomieszczeniach teatralnych dalej jest konieczne zakrywanie ust i nosa (maska FFP2 lub inny środek ochronny według aktualnego zarządzenia władzy) i przestrzeganie zasad higieny, które obowiązują w teatrze.

Czekamy na Wasze odwiedziny na naszej domowej scenie w Czeskim Cieszynie, a także we wszystkich punktach, gdzie gramy gościnnie!

Prosimy, jeśli zaobserwujcie u siebie oznaki choroby lub mieliście kontakt z zakażoną osobą, bądźcie rozważni i zostańcie w domu.

W teatrze oferujemy możliwość zakupienia maski FFP2 w cenie 20 CZK.

Możliwość spożywania posiłków w teatrze reguluje obowiązujące zarządzenie władzy. Kawiarnia teatralna jest otwarta zawsze godzinę przed przedstawieniem.

 

Aktualizace 10.2. 2022 / Aktualizacja: 10.2.2022

ARCHIV AKTUALIT