Pokladní hodiny

Pouze v novém Informačním centru na náměstí Českého Těšína, ČSA 1222/10

Úterý - pátek - 13:00 - 17:00
Telefon - +420 558 668 195
Rengl - plakátovací plochy

Česká scéna

LES Slovenské komorné divadlo Martin

Alexander Nikolajevič Ostrovskij

Režie: Lukáš Brutovský

Martinské divadlo má bohaté skúsenosti s inscenovaním ruskej klasiky. Dramatik Alexander Nikolajevič Ostrovskij, ktorý bol súčasníkom románopiscov Tolstého a Turgeneva, sa vydal v roku 1856 na cestu po krajoch v okolí rieky Volgy. Svoj výnimočný pozorovací talent a dramatickú zručnosť pretavil do dvoch skvelých divadelných hier. Búrka a Les patria k vrcholom Ostrovského tvorby i k vrcholom svetovej dramatickej literatúry. Hlavným hýbateľom pomerov na panstve zdanlivo bohatej statkárky Gurmyžskej nie sú ušľachtilé myšlienky, dobročinnosť a láska, ako sa nám to snažia nahovoriť postavy vo svojich rečníckych cvičeniach, ale peniaze, spoločenské postavenie a pohlavný pud.