loading

Radim Bierski

Hosté

MŮŽETE VIDĚT

KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

PRÁVĚ HRAJEME

ŠAKALÍ LÉTA

PRÁVĚ HRAJEME

MOHLI JSTE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA
hotelový host, člen party
SKRZYPEK NA DACHU
zmarły w scenie SEN, mieszkaniec Anatewki
KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
JAN KŘTITEL, VOJÁK KRIZUS, ČERT
SKRZYPEK NA DACHU / FESTIWAL TEATRALNY NAD RZEKĄ
zmarły w scenie SEN, mieszkaniec Anatewki