loading
Pavel Skorkovský

Pavel Skorkovský

Bajka

CZ řezbář - loutkař

Pavel je naším dvorním řezbářem loutkářem. Narodil se v Ostravě. A možná vás překvapí, že maturoval na stavební průmyslovce v Letohradě, obor železniční stavitelství. Do roku 1996 také pracoval ve stavebnictví a vyzkoušel si všechna řemesla i funkci stavbyvedoucího.

V roce 1996 nastoupil na inzerát do Divadla loutek Ostrava a pracoval tam do roku 2019.

„Inzerát, tedy velká náhoda! Měl jsem jen mlhavou a romantickou představu o práci v divadle. Technologii výroby loutky jsem se učil za pochodu. Nakonec jsem u toho zůstal 25 let. Ve tvorbě jsem zúročil jak své technické, tak i manuální schopnosti.

Loutka je vlastně spojením obojího. Je skvělé, když loutka splní bezezbytku představu režiséra i výtvarníka a herec s ní hraje rád, aniž by se cítil hloupě. Je pro mě úžasné pozorovat, když herec zcela propadne hře s loutkou a sebe jako bytost přestává vnímat.”

Největší výzvou při realizaci loutek byly pro Pavla obří loutky ve hře Bouře Divadla loutek Ostrava, kde bylo využito mechanického přenosu pohybu herce na loutku. Pokud jde o výtvarnou stránku, cení si práce na představení Svatý Vojtěch, Sen noci svatojánské, Začarovaná princezna či Vlku, dobrou chuť. V Divadle loutek Ostrava i v jiných divadlech na Slovensku a v Polsku se podílel na realizaci více než stovky her loutkových i spojených žánrů, a to jak pro děti, tak i pro dospělé.
 

„Se scénou Bajka jsem externě spolupracoval na hře Císařovy nové šaty a Labutě ze země Erin v roce 2019. Nabídka pracovat v Těšínském divadle, kterou jsem záhy dostal, se jevila jako výtečná. Soubor Bajky jsem už trochu znal a bylo mi příjemné s ním spolupracovat.”

„Od roku 2020 tedy v nové dílně TD vznikají loutky a rekvizity pro hru Prodaná nevěsta, Brémští muzikanti a Hobit. S Víťou Bruknerem a Honzou Brejchou jsem se dotkl fenoménu Buchty a loutky a pomohl realizovat Velkou policejní pohádku.”  

Při své práci si Pavel nejvíc cení tvůrčí spolupráce při vzniku inscenace.

„Co nezvládne herec, může zvládnout loutka."

„A co mi to vše vlastně dává?”  - Odpověď na tuto otázku odráží Pavlův osobitý humor se špetkou sarkasmu: – „Jedinečnou možnost konečně někoho zcela ovládat.

 

PL  rzeźbiarz - lalkarz

Pavel jest naszym nadwornym rzeźbiarzem lalkarzem. Urodził się w Ostrawie. Zadziwia może, że ukończył wydział budownictwa kolejowego w Technikum Budowlanym w Letohradzie. I rzeczywiście do roku 1996 pracował w tej branży, zdobywając doświadczenia w różnych dziedzinach rzemieślniczych oraz w funkcji kierownika budowy.

W roku 1996 stał się pracownikiem etatowym Teatru Lalek Ostrawa i pracował tam do roku 2019.

 

„Znalazłem tę pracę dzięki ogłoszeniu, był to szczęśliwy przypadek. Miałem mgliste i romantyczne wyobrażenie o pracy w teatrze. Technologii produkcji uczyłem się na bieżąco. Wykonuję tę pracę już 25 lat. W twórczości wykorzystałem swoje umiejętności techniczne i manualne, lalki są połączeniem obu tych elementów. To fantastyczne, kiedy lalka całkowicie spełnia wyobrażenia reżysera i scenografa, a aktor lubi z nią grać i nie czuje dyskomfortu. Uwielbiam ten moment, kiedy aktor całkowicie utożsamia się z lalką i zapomina o sobie.”

 

Największym wyzwaniem podczas realizacji lalek były dla Pavla olbrzymie postacie w spektaklu Burza Teatru Lalek Ostrawa, gdzie wykorzystano przeniesienie ruchu aktora na lalkę. Jeśli chodzi o scenografię, warto przypomnieć spektakle Svatý Vojtěch, Sen noci svatojánské, Začarovaná princezna či Vlku, dobrou chuť. W Teatrze Lalek Ostrawa oraz w innych teatrach na Słowacji i w Polsce współpracował przy realizacji ponad stu sztuk lalkowych oraz połączonych gatunków teatralnych.
 

„ W roku 2019 współpracowałem z Bajką przy sztuce Nowe szaty cesarza oraz Łabędzie z krainy Erin. Ucieszyła mnie propozycja pracy w Teatrze Cieszyńskim, wkrótce stałem się więc pracownikiem etatowym. Zespół Bajki już trochę znałem i było dla mnie przyjemnością pracować z ludźmi tworzącymi ten właśnie teatrzyk.”

„Od roku 2020 w nowym warsztacie TC powstają więc lalki i rekwizyty do sztuki Prodaná nevěsta, Muzykanci z Bremy i Hobbit. Z Vitkiem Bruknerem oraz Honzą Brejchą miałem to szczęście zetknąć się z fenomenem teatru Buchty a loutky i pomogłem w realizacji Wielkiej bajki policyjnej.”

 

Pavel bardzo ceni twórczą współpracę podczas powstawania spektaklu.

„Czego nie potrafi zrobić aktor, z tym poradzi sobie lalka.”

„Co mi to daje?” Odpowiedź na to pytanie odzwierciedla poczucie humoru Pavla, zaprawione szczyptą sarkazmu - „Wyjątkową okazję do tego, żeby wreszcie mieć nad czymś całkowitą kontrolę.”

 

 

 

 

 

 

MŮŽETE VIDĚT

MOHLI JSTE VIDĚT