loading

Gabriela Klusáková

Hosté

MŮŽETE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA

PRÁVĚ HRAJEME

SKRZYPEK NA DACHU

PRÁVĚ HRAJEME

ŠUMAŘ NA STŘEŠE

PRÁVĚ HRAJEME

MOHLI JSTE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA
j.h. / hotelový host, člen party
SKRZYPEK NA DACHU
gość, zmarły w scenie SEN, mieszkanka Anatewki
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
vesničanka
KUBO - muzikál na lidovou notu / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Karolka, Aniččina kamarádka
PRODANÁ NEVĚSTA / FESTIVAL NAD ŘEKOU
j.h. / Tanečnice
SKRZYPEK NA DACHU / FESTIWAL TEATRALNY NAD RZEKĄ
gość, zmarły w scenie SEN, mieszkanka Anatewki