loading

Gabriela Klusáková

Hosté

MŮŽETE VIDĚT

KUBO - muzikál na lidovou notu / FESTIVAL NAD ŘEKOU

PRÁVĚ HRAJEME

ŠAKALÍ LÉTA

PRÁVĚ HRAJEME

SKRZYPEK NA DACHU

PRÁVĚ HRAJEME

MOHLI JSTE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA
j.h. / hotelový host, člen party
SKRZYPEK NA DACHU
gośc, zmarły w scenie SEN, Anatewka
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Dáma ve snu, vesničanka
KUBO - muzikál na lidovou notu / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Karolka, Aniččina kamarádka
PRODANÁ NEVĚSTA / FESTIVAL NAD ŘEKOU
j.h. / Tanečnice