loading

Gabriela Klusáková

Hosté

MŮŽETE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA

PRÁVĚ HRAJEME

SKRZYPEK NA DACHU

PRÁVĚ HRAJEME

ŠUMAŘ NA STŘEŠE

PRÁVĚ HRAJEME

MOHLI JSTE VIDĚT

ŠAKALÍ LÉTA
hotelový host, člen party
SKRZYPEK NA DACHU
zmarły w scenie SEN, mieszkanka Anatewki
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Fruma Sára, první žena Lajzra Volfa, vesničanka
KUBO - muzikál na lidovou notu / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Karolka, Aniččina kamarádka
PRODANÁ NEVĚSTA / FESTIVAL NAD ŘEKOU
j.h. / Tanečnice
SKRZYPEK NA DACHU / FESTIWAL TEATRALNY NAD RZEKĄ
zmarły w scenie SEN, mieszkanka Anatewki