loading
Alice   Olmová

Alice Olmová

Česká scéna

Dramaturgyně České scény

            Alice Olmová je s Těšínským divadlem spjata většinu svého života. V dětství chodila s rodiči na pohádky, během studia střední školy se z ní stala pravidelná divačka a po maturitě nastoupila na pozici inspicientky. Vysokoškolské studium absolvovala na Divadelní akademii ve Varšavě a doktorské studium si pak doplnila na Jagellonské univerzitě v Krakově. Studium
v Polsku ji naučilo hledat informace, orientovat se v nich, dívat se, naslouchat, přemýšlet, formulovat vlastní názory. 

            Nějaký čas působila jako dramaturgyně ve Slezském divadle v Opavě, pravidelně spolupracuje s ostravskými divadelními scénami.

            Podílí se také na výuce budoucích divadelníků. Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vyučuje dějiny divadla, teorii divadla a rozbor dramatu, jevištní praxi a pedagogické předměty. Setkávání se studenty vnímá jako inspirující, potěšující a někdy i zaskakující, ale vždy motivující. Budoucím hercům často zdůrazňuje: „Dívej se a naslouchej.“

 

MŮŽETE VIDĚT

MOHLI JSTE VIDĚT