Pokladní hodiny

Pouze v novém Informačním centru na náměstí Českého Těšína, ČSA 1222/10

Úterý - pátek - 13:00 - 17:00
Telefon - +420 558 668 195
Rengl - plakátovací plochy

Česká scéna

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Těšínské divadlo Český Těšín, p.o., se sídlem Ostravská 67, 737 35 Český Těšín, IČ: 00100536 jako správce osobních údajů (dále jen „Těšínské divadlo“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Těšínské divadlo zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:
  • Předplatitelé – jméno a příjmení, adresa, email, telefonní číslo, uchováváme po dobu trvání předplatného
  • Fyzické osoby, které se na webových stránkách přihlásí k odběru informací o nových představeních – emailová adresa, uchováváme do doby odhlášení samotné fyzické osoby
  • Diváci, kteří kupují vstupenky na představení v on-line systému - volitelná data – jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, uchováváme do doby realizace předmětného představení
  • Fyzické osoby, dodavatelé – jméno a příjmení, popř. jméno firmy, adresa, číslo registrace živnostenského oprávnění, IČ, DIČ, číslo účtu, telefonní číslo, emailová adresa – uchováváme dle zákona č.499/2004 Sb. v platném znění
 • Pokud Těšínské divadlo zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • o požadovat od Těšínského divadla informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • o požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Těšínským divadlem;
  • o požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Těšínským divadlem jsou nepřesné);
  • o požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Těšínským divadlem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • o vznést námitku proti zpracování osobních údajů Těšínskému divadlu;

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.