Partnerzy medialni

Gazeta codzienna OX.PL Tramwaj Cieszyński

Godziny otwarcia kasy

Z důvodu nařízení vlády je pokladna do odvolání uzavřena.

Pouze v novém Informačním centru na náměstí Českého Těšína, ČSA 1222/10

Úterý - pátek - 13:00 - 17:00
Telefon - +420 558 668 195
Rengl - plakátovací plochy

Česká scéna

O nas

Historia
Scena
Widownia
Światło
Dźwięk

HISTORIA TEATRU CIESZYŃSKIEGO

Teatr Cieszyński został założony w sierpniu 1945 jako stały teatr zawodowy w Czeskim Cieszynie, jednakże pod kuratelą Narodowego Teatru Morawskośląskiego w Ostrawie. Niewielka część dotacji państwowej przyznanej teatrowi w Ostrawie została przeznaczona na powstanie Teatru Cieszyńskiego.


25 września 1945 roku powstał CIESZYŃSKI TEATR REGIONALNY, a już6 października nowy zespół aktorski zaprezentował publiczności w sali restauracji Na Strzelnicy premierę sztuki Jaroslava Vrchlickiego Noc na Karlsztejnie.

Wkrótce potem powstał komitet przygotowawczy Spółdzielni Teatru Śląska Cieszyńskiego na czele z Emilem Vávrovskim, którego członkom wraz z pierwszym dyrektorem teatru Antonim Kryšką, udało się osiągnąć usamodzielnienie teatru spod ostrawskiej kurateli. 8 lutego 1946 roku nazwa teatru została zmieniona na TEATR ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO.


W 1946 roku Teatr Śląska Cieszyńskiego otrzymał salę w hotelu Slavie (obecnie Piast) wraz z przylegającymi pomieszczeniami.

Nowym dyrektorem teatru został w 1946 roku wybitny ostrawski aktor Antoni Brož. Powołał on samodzielny zespół operetkowy, którego przedstawienia cieszyły się ogromną popularnością. Teatr liczył wówczas 118 członków.

W 1948 roku teatr upaństwowiono i od tego czasu podlega on na przemian miastu Czeski Cieszyn, Urządowi Miejskiemu Karwina i Urządowi Wojewódzkiemu w Ostrawie. Po lutym 1948 r. zlikwidowano operetkę. Jednak pamięć o teatrze muzycznym przetrwała do dziś wśród widzów, którzy nadal lubią spektakle muzyczne.

W 1950 roku zmieniono nazwę teatru na TEATR CIESZYŃSKI W CZESKIM CIESZYNIE.


W 1951 roku dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora TD Josefa Zajíce, dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku Białej Aleksandra Gąssowskiego i Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Czechosłowacji z siedzibą w Czeskim Cieszynie, powstał drugi zespół Těšínského divadla, SCENA POLSKA, która działa do dziś jako autonomiczny pod względem artystycznym zespół tego teatru. W tym samym roku J. Zajíc chciał stworzyć również zawodową scenę lalkową, jednak ów epizod trwał zaledwie pół roku.

Zasadniczą rolę przy powstaniu Sceny Polskiej odegrał Władysław Niedoba, jej późniejszy kierownik artystyczny, reżyser i aktor. Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim działającym poza granicami Kraju. Swoją działalność zainaugurowała 14 października 1951 roku premierą sztuki Aleksandra Maliszewskiego Wczoraj i przedwczoraj w reżyserii Władysława Delonga i scenografii Władysława Cejnara.

Dyrektor J. Zajíc przekształcił Teatr Cieszyński w pełni profesjonalną instytucję o dobrym standardzie artystycznym.

Jego następcy Františkowi Korduli (1960-1972) oraz kierownikom artystycznym Sceny Czeskiej Zdeňkowi Bittlowi i Sceny Polskiej Alojzemu Nowakowi teatr zawdzięcza wysoki poziom artystyczny. Za ich kadencji Teatr Cieszyński dołączył do czołówki czeskich i słowackich teatrów objazdowych, a Scena Polska zaczęła się liczyć na mapie teatralnej Polski.


Do istotnej, a dla teatru bardzo znaczącej zmiany doszło pod koniec sezonu 1960/61, kiedy to Teatr Cieszyński przeprowadził się do nowego budynku. Dzięki architektovi Z. Vávrze powstał nowoczesny, a zarazem kameralny budynek teatralny, pozbawiony megalomanii, która w epoce socjalizmu towarzyszyła tego rodzaju budowlom. W latach 60. wybudowano również na zapleczu budynki dla administracji, warsztaty, magazyny i garaże, dzięki czemu powstał przejrzysty kompleks teatralny.

Od 1.1.1991 roku teatr nosi obecną nazwę TEATR CIESZYŃSKI CZESKI CIESZYN.

Teatr Cieszyński jest ewenementem na mapie teatralnej Czech i Polski, albowiem istnieją w nim pod jednym dachem trzy w pełni zawodowe zespoly teatralne różnych narodowości - SCENA CZESKA, SCENA POLSKA i SCENA LALEK BAJKA.

SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO

Scena Polska jest jedynym w pełni zawodowym teatrem polskim działającym poza granicami Kraju, a w pełni finansowanym przez organy państwa, na terenie którego działa, czyli Urząd Wojewódzki w Ostrawie.

Swoją działalność zainaugurowała Scena Polska 14 października 1951 roku premierą sztuki Aleksandra Maliszewskiego Wczoraj i przedwczoraj w reżyserii Władysława Delonga i scenografii Władysława Cejnara. W swoich początkach Scena Polska bazowała na aktorach wywodzących się z licznych miejscowych amatorskich zespołów teatralnych, którzy niejednokrotnie porzucali swoje dotychczasowe, bardziej intratne zawody, dla niepewnej doli aktorów nowej sceny.

W ciągu 62 sezonów Scena Polska wystawiła 434 premiery, które obejrzało około 3.000.000 widzów. Zespół aktorski liczy obecnie 16 osób, wystawia 6 premier w sezonie, dając około 150 przedstawień. Poza stałą siedzibą w Czeskim Cieszynie gra w 6 miejscowościach na objeździe, a gościnnie w kilkunastu miejscowościach w Polsce oraz w Czechach. Występowała również na Słowacji, na Litwie i Ukrainie, w Austrii.

Z dotychczasowych 434 premier 165 spektakli było autorów polskich, a 56 czeskich i słowackich. Scena Polska ma w swoim dorobku także sztuki pisarzy wywodzących się ze Śląska Cieszyńskiego, takich jak Paweł Kubisz, Zofia Kossak-Szczucka, Gustaw Morcinek, Wiesław Adam Berger, Renata Putzlacher. W swej ponad 60-letniej historii Scena Polska wprowadziła także do repertuaru 38 prapremier.

Scena Polska od początku swojego istnienia realizuje i udoskonala formułę teatru popularnego przeznaczonego dla szerokiej widowni. Swojego widza musi nieustannie zdobywać jako widza teatralnego w ogóle, i jako widza polskiej sceny i polskiego repertuaru w szczególności. Scena Polska poza swoją stałą działalnością spełnia jeszcze zadania wychowawcze, patriotyczne i ze względu na coraz rzadszą obecność żywego polskiego języka na Zaolziu jest jedną z nielicznych placówek, umożliwiającą kontakt z polskim językiem literackim i żywym polskim słowem w ogóle.

Scena Lalek Bajka

jest trzecim zespołem (oprócz Sceny Polskiej i Sceny Czeskiej) Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Bajka powstała w 1948 roku i pierwotnie działała jako Teatr Lalek Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w Czeskiej (Czechosłowackiej) Republice. Od 2008 roku Bajka stała się częścią Teatru Cieszyńskiego. Zespół aktorski liczy 8 aktorów-lalkarzy. Przygotowuje 4 premiery w sezonie, zazwyczaj w dwu wersjach językowych, po polsku i po czesku. Do 2010 roku Bajka grała spektakle wyłącznie po polsku, przede wszystkim dla dzieci z przedszkoli i niższych klas szkół podstawowych z polskim językiem nauczania. Od premiery przedstawienia „Świetliki” („Broučci“) w reżyserii Marii Míkovej zaczęła wystawiać spektakle również w języku czeskim i dzięki temu dziś do Bajki przychodzą również dzieci z czeskich przedszkoli i szkół podstawowych z województwa morawsko-śląskiego. W ten sposób Teatr Cieszyński zdobywa i wychowuje swych przyszłych widzów już od najmłodszych lat. A widzowie ci w przyszłości staną się widzami Sceny Polskiej i Czeskiej.

Dyrektorzy TD

Antonín KRYŠKA 25.09.1945 - 31.03.1946
Jan MACHÁČEK 01.04.1946 - 31.05.1946
Antonín BROŽ 01.06.1946 - 05.12.1946
Jan MACHÁČEK 06.12.1946 - 31.08.1949
Josef ZAJÍC 01.09.1949 - 14.08.1960
František KORDULA 15.08.1960 - 15.07.1972
Libuše KIŠOVÁ (zást. ředitele) 15.07.1972 - 30.04.1973
Ladislav SLÍVA (zást. ředitele) 01.05.1973 - 15.01.1974
Josef SROVNAL 16.01.1974 - 31.10.1976
Józef WIERZGOŃ 01.11.1976 - 31.07.1990
Ladislav SLÍVA 01.08.1990 - 25.11.1996
Roman ROZBRÓJ 29.11.1996 - 09.11.2000
Karol SUSZKA 11.11.2000 - 30.6.2018
Petr Kracik 15.8.2018 - do dziś

Kierownicy artystyczni

Sceny czeskiej Sceny polskiej Sceny Lalek Bajka
Josef Karel GRUMLÍK 1946 - 1948 Pawełka Niedoba 2008-2009
Jan HAVLÁSEK 1948 - 1949
1952 - 1956
Władysław NIEDOBA 1951 - 1960 Jakub Tomoszek 2009 - do dziś
Franek MICHALIK 1960 - 1965
Zdeněk BITTL 1961 - 1970 Alojzy NOWAK 1965 - 1973
František ČECH 1973 - 1975 Andrzej PRZYBYLSKI 1973
Hana ŠRÁMKOVÁ 1975 - 1977 Kazimierz SIEDLACZEK 1974 - 1979
Josef ŽÁČEK 1989 Karol SUSZKA 1979 - 1988
Zdeněk FOREJT 1990 Rudolf MOLIŃSKI 1988 - 1998
Karol SUSZKA 1990 - 1996 Jerzy BATYCKI 1999 - 2001
Ivana WOJTYLOVÁ 1997 - 2000 Rudolf MOLIŃSKI 2001 - 2003
Miloslav ČÍŽEK 2001-2019 Bogdan KOKOTEK 2003-do dziś

Scena

KONTAKT

Roman SEKULA

kierownik techniczny

tel: +420 558 746 022

mobil: +420 724 115 171

e-mail: roman@tdivadlo.cz

Widownia

Światło

LEGENDA:
podlahových regulovaných zásuvek
regulovaných zásuvek a přímých zásuvek
podlahové regulované zásuvky – 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
regulované zásuvky forbína – XS 89, XS 90, XS 91, XS 92
regulované zásuvky portály – XS1, XS 2
regulované zásuvky lávky – XS 3, XS 4
přímé zásuvky portály – XP 1, XP 2

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

reflektory – FHR 1000 W PC 78 kusů; FHR 500 W 12 kusů; CHR 1000 W 5 kusů;

CHR 500 W 10 kusů; reflektor RGB 30W s ovladačem; FHR 1200W PC 3 kusů

sledovací reflektory – Chorus 1200 W 2 kusy

uv světlo – Black Gun UV 400 W; Black floodlight pro E40/400W

rotační hlavy – ROBE ColorWash 750 AT Tungsten 3 kusy (+ DMX BLACKBOX R-512);

ROBIN 600 LEDWash 1 kus

tvarovací reflektory – 27 E3/650W 2 kusy; ETC 750 2 kusy

osvětlovací pult – MA Lightning grandMA Light (+ bezdrátove ovl. hp iPAQ 214);

Nova lighting minor 12; Nova lighting memage 24; NOVA Backupsystem BS 96S;

Philips Strand 250 ML

stroboskopy – ShowTec Jumbo strobe 1500W; ADJ Freq5 strobe (5x5W LED)

effekt- ChauvetDJ- Swarm wash FX

stmívače – Nova Lighting DDU/23/4 kW 50 kusů; Nova lighting CDD 122 2 kusy

mobilní stmívače – DR 121/1 kW 24 kusů; SKP 6.2/12kW 2 kusy; nova lighting DD12E/1,2kw

DVD-přehrávače – DENON DN-V210; XSITEXS268; LG-HDMIDVX582H; Panasonic S53E-K

midi kontroler – Akai APC40 mkII

video Mix/Live Switcher - EDIROL LVS-400 Roland products

diaprojektory – Grafik Light GL 250 Hal 2 kusy; Reflecta

video data projektory – Epson EB-G6250W; Epson EB-Z 11005; Short Throw Lens (ELPLU02);

Epson EB-1980WU; Panasonic PT-DW7000E; ACER X1213 DLP

Objektiv- Epson- Short Throw Lens (ELPLU02) - k projektoru Epson EB-Z 11005

výrobník bublin– ANTARI B-100 2kola 1L

výrobník mlhy – DTS - F1; DTS F1 VC2229; Antari ice Z-serie low fog; Robe FOG 850FT

sněhostroj - Eurolite 5001; Antari S-200E Silent snow

hazer – Look Unique 2; Look Unique 2.1

zásuvky jeviště - 400V/32A/4 (jistič 16A), 400V/64A/4 (jistič 50A)

KONTAKT

Vladimír Rybář kierownik pracowni elektryczno-akustycznej
telefon: 558 746 022
komórka: 602 584 516
e-mail:

Technika dźwiękowa

mixážní pulty – YAMAHA LS9-32 V2, YAMAHA QL 1 + 2x AD card YAMAHA MY4–AD (rozšíření o 8 IN), YAMAHA 01V96 V2 2 kusy, konektorová pole - levý portál 12 x XLR, 8 x symetrický JACK, pravý portál 12 x XLR, 8 x symetrický JACK

monitorové linky – levá forbína 1 x symetrická linka XLR, pravá forbína 1 x symetrická linka XLR

reproduktory ozvučení sálu – Meyer Sound UPA – 1P 4 kusy, Meyer Sound USW – 1P 2 kusy

reproduktory ozvučení loutkové scény - Montarbo W20A 2 kusy

odposlechy jeviště mobilní - Meyer Sound UP Junior 2 kusy, KV2 EX12 2 kusy, KV2 EX10 2 kusy, RCF Art 322A 2 kusy, RCF TT08-A 2kusy, RCF Art 312A 2 kusy, RCF Art 300A 2 kusy, DAS Compact 015 2 kusy

zadní odposlechy jeviště mobilní - Meyer Sound UPJ – 1P 2 kusy

kontra odposlechy jeviště stacionární – zavěšené pod jevištní portálovou lávkou – Meyer Sound UP Junior 2 kusy

In-Ear monitoring – Sennheiser ew 300-2 IEM G3 2 kusy

ekvalizéry a digitální procesory - DBX 2231, DBX 1231 2 kusy, DBX 231, Behringer DSP 8024 2 kusy, DSP 1100 P, Meyer Soud Galileo 408

minidisky – TASCAM MD 350, SONY JE 520 2 kusy, SONY JE 330 2 kusy, SONY JE 480, SONY JE 501

CF rekordéry –Tascam SS-R200 5 kusů, Tascam SS-R1

magnetofony - Sony TC - K 511S, Sony TC - K 400S

mikrofony – NEUMANN U87AI, CAD E 300, Shure SM 91A 4 ks, Shure Beta 87, Shure Beta 57A 4ks, Beta 58A 4ks, Beyerdynamic M201N(C), Sennheiser e865 2 kusy, Sennheiser e604, DPA D: VOTE 4099 4 kusy

mikroporty - Sennheiser ew 500 G3 16 sad, Sennheiser ew 300 G2 16 sad, Sennheiser ew 300 G1 13 sad

DI-BOX – Bespeco DBX-10A 2kusy, Zeck DBA 20

mikrofonní stojany – 10 kusů

sluchátka – Sennheiser HD 280, AKG K 400, Tesla ARF 300

hudební nástroje - klávesy Kurzweil SP2X, digitální piano Kawai CN 270, bicí souprava Honner 51300, akustická kytara Takamine G 320-NS

kytarová a basová komba - Fender Frontman, Fender Champion, Laney RBW100

KONTAKT Vladimír Rybář
kierownik pracowni elektryczno-akustycznej
telefon: 558 746 022
mobil: 602 584 516
e-mail: vlad[zavinac]tdivadlo.cz

Studio nagrań

nahrávací studio - Digi 003, Fostex D 108, Alesis Monitor Two, Genelec 1030A 2 kusy