loading

AKTUALITY

WESELE

13.08.2021

Wesele po naszymu to interdyscyplinarny projekt mający na celu współpracę Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu, Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie w ramach którego zaprezentowane zostaną tradycje i zwyczaje weselne charaktestyczne dla regionu Śląska Cieszyńskiego, w formie wydawnictwa promowanego poprzez spotkanie autorskie oraz widowiska muzyczno-teatralnego z udziałem profesjonalnych i amatorskich ruchów artystycznych.
Tradycje i zwyczaje weselne charakterystyczne dla regionu Śląska Cieszyńskiego stanowią element dziedzictwa kulturowego, który w obecnych czasach wymaga poświęcenia szczególnej uwagi i współpracy wielu podmiotów, które poprzez tworzenie sieci współpracy stają się jedynym gwarantem jego dalszego przetrwania i zachowania dla kolejnych pokoleń. Problematyka, której poświęcony jest projekt został stanowi nośnik wielu wartości, z którymi utożsamiają się mieszkańcy z obu stron granicy.

 

Veselka po našymu je interdisciplinární projekt postavený na spolupráci Gminnego Ośrodka Kultury v Hażlachu, Těšínského divadla v Českém Těšíně a Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej v Cieszyně. V rámci projektu budou prezentovány tradice a zvyky spojené s obřadem svatebním, charakteristickým pro Těšínské Slezsko ve formě vydané publikace, autorského setkání a hudebně-divadelního představení, kterého se budou účastnit jak profesionální, tak amatérské skupiny.
Tradice a svatební zvyky charakteristické pro region Těšínského Slezska jsou elementem kulturního dědictví, kterému je v současné době věnována speciální pozornost a vyžaduje spolupráci mnoha subjektů. Skrze ně se tvoří sítě spolupráce, které jsou nositelem dalšího odkazu pro jeho uchování pro další generace. Problematika, které se projekt věnuje obsahuje mnoho hodnot, se kterými se ztotožňují obyvatelé z obou stran hranice.

ARCHIV AKTUALIT