Pokladní hodiny

Pouze v novém Informačním centru na náměstí Českého Těšína, ČSA 1222/10

Úterý - pátek - 13:00 - 17:00
Telefon - +420 558 668 195
Rengl - plakátovací plochy

Česká scéna

HISTORIE TĚŠÍNSKÉHO DIVADLA

Vznik Těšínského divadla se datuje do srpna 1945, kdy se v Úředním listě ČSR objevil i výnos o zřízení stálého profesionálního divadla v Českém Těšíně, ale pod kuratelou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Malá část státní dotace, která byla přiznána ostravskému divadlu, byla určena jako počáteční - dnes bychom řekli grant - ke vzniku Těšínského divadla.


25. září 1945 bylo ustaveno TĚŠÍNSKÉ OBLASTNÍ DIVADLO a už 6. října se poprvé představil veřejnosti herecký soubor nového divadla premiérou hry Jaroslava Vrchlického"Noc na Karlštejně" v sále restaurace Na střelnici.

Vzápětí vznikl přípravný výbor Družstva Divadla Těšínského Slezska, jehož předsedou byl nadšenec Emil Vávrovský, který spolu s prvním ředitelem divadla Antonínem Kryškou, se zasloužili o to že se divadlo koncem roku 1945 osamostatnilo zpod ostravské kurately a 8.února 1946 byl změněn název na DIVADLO TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA.


V roce 1946 získalo divadlo sál hotelu Slavie (nyní hotel Piast) s přilehlými prostorami a sousední Fassalův dům pro potřeby administrativy a zkoušek, jakož i budovu v Tovární ulici, kam byl soustředěn dílenský provoz.

Novým ředitelem divadla se v roce 1946 stal výborný ostravský herec Antonín Brož, který zřídil samostatný operetní soubor, jehož představení vykazovala vysokou návštěvnost a oblibu u diváku. Divadlo se tak rozrostlo na 118 členů.

V roce 1948 bylo divadlo postátněno a jeho provozovateli byli střídavě město Český Těšín, obecní úřad Karviná a krajský úřad v Ostravě. Po únoru 1948 byly zrušeny i zbytky dřívější operety. Avšak povědomí o hudebním divadle zakořenilo natolik, že i dnes publikum vyžaduje, aby se v repertoaru objevovaly hudební hry.

V roce 1950 byl název změněn do téměř dnešní podoby TĚŠÍNSKÉ DIVADLO V ČESKÉM TĚŠÍNĚ.


V roce 1951 z iniciativy tehdejšího ředitele TD Josefa Zajíce a ředitele divadla Teatr Polski v Bielsku-Bialé Aleksandra Gąssowského a Polského kulturně - osvětového svazu (PZKO) v Československu se sídlem v Českém Těšíně, vznikl druhý soubor Těšínského divadla - POLSKÁ SCÉNA, která v divadle jako samostatný umělecký soubor působí dodnes. V témže roce učinil J. Zajíc pokus ustavit v divadle i profesionální loutkovou scénu, ale tato epizoda trvala jen půl roku.

Zásadní roli při vzniku polské scény sehrál Władysław Niedoba, její pozdější umělecký šéf, režisér a herec. Polská scéna je jediným polským profesionálním divadlem, které působí mimo hranice Polska. Svou činnost zahájila 14. října 1951 premiérou hry "Wczoraj i przedwczoraj" Aleksandra Maliszewského, režie Władysław Delong, výprava Władysław Cejnar.

Řediteli J. Zajícovi (1949-1960) se podařilo vybudovat z Těšínského divadla plně profesionální uměleckou instituci s dobrým standartem uměleckých výsledků.

Jeho nástupce František Kordula (1960-1972) pak dovedl Těšínské divadlo, spolu s uměl. šéfy Zdeňkem Bittlem v ČS a Franciszkem Michalikem a po něm Alojzy Nowakem v SP, na dosavadní vrchol. Těšínské divadlo bylo počítáno mezi nejlepší česká a slovenská oblastní divadla a polská scéna začala mít svou váhu také v kontextu divadelní kultury v Polsku.


K podstatné a pro divadlo důležité změně došlo na konci sezóny 1960/61 - Těšínské divadlo se přestěhovalo do dnešní, tehdy nově postavené moderní budovy. Zásluhou architekta Z. Vávry vznikl moderní a přitom komorně působící divadelní prostor, prostý megalomanských tendencí, které v socialistické éře provázely stavby podobného zaměření. K němuž byly v 60. letech přistavěny i provozní budovy jako jsou dílny, sklady, kanceláře a garáže, takže vznikl přehledný a účinný komplex.

1.1.1991 byl ustanoven dnešní název TĚŠÍNSKÉ DIVADLO ČESKÝ TĚŠÍN.

Těšínské divadlo je ojedinělou výjimkou v českém divadelním světě, neboť v něm působí pod jednou střechou umělecké soubory dvou národností, ČESKÁ, POLSKÁ SCÉNA a BAJKA.

Loutková scéna BAJKA

je třetím hereckým souborem (vedle České a Polské scény) Těšínského divadla v Českém Těšíně. Vznikla v roce 1948 a původně působila jako Loutkové divadlo Polského kulturně-osvětového svazu (PZKO) v České (Československé) republice. Od roku 2008 patří k Těšínskému divadlu. Herecký soubor Bajky má 8 loutkoherců. Připravuje 4 premiéry v sezoně, obvykle ve dvou jazykových verzích, v češtině a polštině. Do roku 2010 Bajka hrála představení pouze v jazyce polském pro děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol s polským jazykem vyučovacím. Premiérou „Broučci“ v režii Marie Míkové začala hrát v jazyce českém a tím se otevřela i malým divákům z mateřských škol a základních škol v Moravskoslezském kraji. Díky tomu si Těšínské divadlo vychovává své diváky od nejmladších let jak pro Polskou scénu tak i Českou scénu.

Ředitelé TD

Antonín KRYŠKA 25.09.1945 - 31.03.1946
Jan MACHÁČEK 01.04.1946 - 31.05.1946
Antonín BROŽ 01.06.1946 - 05.12.1946
Jan MACHÁČEK 06.12.1946 - 31.08.1949
Josef ZAJÍC 01.09.1949 - 14.08.1960
František KORDULA 15.08.1960 - 15.07.1972
Libuše KIŠOVÁ (zást. ředitele) 15.07.1972 - 30.04.1973
Ladislav SLÍVA (zást. ředitele) 01.05.1973 - 15.01.1974
Josef SROVNAL 16.01.1974 - 31.10.1976
Józef WIERZGOŃ 01.11.1976 - 31.07.1990
Ladislav SLÍVA 01.08.1990 - 25.11.1996
Roman ROZBRÓJ 29.11.1996 - 09.11.2000
Karol SUSZKA 11.11.2000 - 30.6.2018
Petr Kracik 15.8.2018 - dodnes

Umělečtí šéfové

České scény Polské scény Loutkové scény Bajka
Josef Karel GRUMLÍK 1946 - 1948 Pawełka Niedoba 2008-2009
Jan HAVLÁSEK 1948 - 1949
1952 - 1956
Władysław NIEDOBA 1951 - 1960 Jakub Tomoszek 2009-dodnes
Franek MICHALIK 1960 - 1965
Zdeněk BITTL 1961 - 1970 Alojzy NOWAK 1965 - 1973
František ČECH 1973 - 1975 Andrzej PRZYBYLSKI 1973
Hana ŠRÁMKOVÁ 1975 - 1977 Kazimierz SIEDLACZEK 1974 - 1979
Josef ŽÁČEK 1989 Karol SUSZKA 1979 - 1988
Zdeněk FOREJT 1990 Rudolf MOLIŃSKI 1988 - 1998
Karol SUSZKA 1990 - 1996 Jerzy BATYCKI 1999 - 2001
Ivana WOJTYLOVÁ 1997 - 2000 Rudolf MOLIŃSKI 2001 - 2003
Miloslav ČÍŽEK 2001-2019 Bogdan KOKOTEK 2003-dodnes