loading
Jiří Krupica

Jiří Krupica

Česká scéna

Jiří Krupica vnímá profesionální kritiku jako zrcadlo, názor diváka je však pro něj svatý. Hrával už ve školce, ale na profesionální prkna vstoupil skrze inscenaci Těšínské niebo – Cieszyńskie nebe.

Vystudoval herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, odkud pokračoval na JAMU v oboru dramatické výchovy. Po dvou semestrech však přišla nabídka angažmá, kterou okamžitě přijal. Dva roky strávil v Divadle Polárka a sedm let v Divadle loutek Ostrava, až se dostal opět do Těšína. Měl také čest hostovat v brněnském Buranteatru či v ostravské Staré Aréně.

Preferuje konverzační komedii, případně kabaret. Za stěžejní považuje každou ze svých rolí. Jeho vzorem je Šárka Hrabalová. Během své herecké kariéry zažil také rozpor mezi svým osobním přesvědčením a prací, bylo to právě během inscenace Těšínského nieba. Objevuje se zde totiž píseň, v níž autor Jaromír Nohavica spílá Bohu a označuje ho postupně za slepého, hluchého a mrtvého, což pro něj jako pro věřícího člověka bylo poměrně těžké.

MŮŽETE VIDĚT

KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

PRÁVĚ HRAJEME

RYCHLÉ ŠÍPY

PRÁVĚ HRAJEME

SNĚHURKA

PRÁVĚ HRAJEME

MOHLI JSTE VIDĚT

HRÁTKY S ČERTEM
Omnimor
SNĚHURKA
Kejchal
JÍZDNÍ HLÍDKA
Saidl
GAZDINA ROBA
Čtvrtý stárek, Rubač
MEFISTO
Otto Ulrichs, herec, komunista nebo ředitel pruského divadla
PRODANÁ NEVĚSTA
Jeník, Míchův syn z prvního manželství, sbor, tanečník, muž na chůdách
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
Vrchní číšník
ŠAKALÍ LÉTA
František Neumann
VÁNOČNÍ KOLEDA
Sluha, duch ve snu
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Avram, knihkupec
LÁSKA, SEX A FINANČÁK
Arnold
VIŠŇOVÝ SAD
Jepichodov, účetní
RYCHLÉ ŠÍPY
Červenáček
KUBO - muzikál na lidovou notu / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Štefan, Kosariččin čeledín
GAZDINA ROBA / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Čtvrtý stárek, Rubač
PRODANÁ NEVĚSTA / FESTIVAL NAD ŘEKOU
Jeník, Míchův syn z první ženy, tanečník
KOMEDIE O UMUČENÍ A SLAVNÉM VZKŘÍŠENÍ PÁNA A SPASITELE NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA
ANNÁŠ, MISTR POPRAVNÍ
RYCHLÉ ŠÍPY / DIVADELNÍ FESTIVAL NAD ŘEKOU
Červenáček